Friday 2 March 2018

Galapagos - Marquesas Rapport 1

Starten gick kl 12.00 onsdagen den 28 februari och alla båtarna var sugna på segling efter att ha varit turister på Galapagos under ca två veckor.
Denna etapp är den längsta under World ARC - nästan 3000 M - och vi är inställda på knappt tre veckor utan land i sikte. 
Galapagos ligger nästan exakt vid ekvatorn, där det i princip är vindstilla och man måste ta sig ned till ca latitud 6 grader Syd för att passadvindarna ska komma i spel. Oftast behöver man gå för motor ett par dygn för att nå dit, men i år såg det ut som om vi skulle kunna segla dit. 
Vår plan var att gå 225 grader tills vi skulle nå latitud 5 grader Syd och därefter styra mot målet, ca 268 grader.
Efter två dygn kan vi konstatera att vi inte behövt starta motorn över huvud taget utan seglat i ca 4-5 m/s. Vindriktningen har varit sådan att vi fått vinden in för om tvärs på babords sida och det trivs Bijou med. Vi ligger sålunda bland de snabbaste båtarna och leder vår klass överlägset så här långt.
Allt är väl ombord och vi försöker överträffa varandra med goda middagar. Just nu förbereder vårt fisketeam Elisabeth och Mardy för att fånga en tuna till dagens middag.

No comments:

Post a Comment