Sunday 11 March 2018

Galapagos - Marquesas Rapport 4

Nattliga eskapader
Roger sitter på sin vakt fram på småtimmarna härom natten. Det blåser ganska ordentligt, 10-12 m/s, och Roger är fullt upptagen med att studera hur det går gentemot vår främsta konkurrent om pallplatser - en ny och fin X-yacht 42. På AIS-en följer Roger hur vi meter för meter ökar avståndet till honom. Vi har under kvällen gått om med tre sjömil och vi fortsätter sakta men säkert att gå ifrån. Då plötsligt börjar autopiloten göra fulla roderutslag, omväxlande åt styrbord och babord.
Roger kopplar ur autopiloten och börjar handstyra och får naturligtvis genast en okontrollerad jipp. Den som handstyrt en segelbåt i beckmörker med vinden in akterifrån vet hur lätt hänt detta är.
Besättningen rusar förskräckt upp i sittbrunnen och Elisabeth undrar vad kapten sysslar med.
Eftersom vår nya bombroms lindrat jippen har ingenting skadats och efter att vi kopplat in vår reservautopilot kunde besättningen återgå till sin skönhetssömn och Roger kunde återgå till att mäta hur kampen med konkurrenten gått. En halv sjömil kostade detta missöde och säkert massa pengar också!
Senare samma natt tyckte Mardy på sitt pass att storseglet hängde lite och Roger försökte hissa det bättre, men det visade sig att linan till första revet hade brustit.
"Aj, aj, aj", tänkte Roger
"Detta kostar nog mer än en halv sjömil."
Vi satte snabbt andrarevet och rusade snart iväg igen, dock med en något lägre fart än tidigare. Konkurrenten fick ytterligare en chans att återhämta avståndet.
Vi skulle bli tvungna att segla med detta extra rev i seglet tills det blev tillräckligt ljust för att försöka få till ett förstarev igen.
På morgonkulan konstaterade vi att revlinan brustit och hamnat inne i bommen. Vi lyckades dock trä om tredjerevet så att det kunde fungera som förstarev och nu var vi igång igen.
Denna fadäs kostade kanske 2-3 sjömil, men vi var nöjda över att ha kunnat lösa problemet och nu susade Bijou fram över Pacific igen!

Man undrar varför allt ont inträffar just på natten!

Seglingen går fint, men är av en annan typ än den vi målat upp framför oss. Vi seglar halvvind i grov sjö och man kan likna det vid att vara i en tvättmaskin. I dag har vi dock fått akterliga vindar och bytt till stagsegelsättning. Nu dundrar vi fram och käkar sjömil.

Allt väl ombord!

No comments:

Post a Comment